Sunday, April 17, 2016

ചുംബനം

പുതുമണം മാറാത്ത നിന്നധരങ്ങളിൽ
ചുംബിക്കട്ടെ ഞാനൊടുക്കം വരേയ്ക്കും.
മരണമാം കമ്പിളിക്കുള്ളിലും പുണരട്ടെ
നിൻ കവിതയിറ്റും സ്വപ്നങ്ങളെ!

നിമിഷാശ്വങ്ങളേ തേരിറക്കുക,
കൊണ്ടുവരികെൻ പ്രണയിനിയെ,
പ്രേമലോലമീ കവിത മായും മുമ്പേ
ഈ മനോഹരസന്ധ്യ മായുംമുമ്പേ.


Tuesday, April 12, 2016

Dripping with Love

My love, I'm dripping with love.

Through the mornings that miss you
And evenings that crave for you
My fingers and my veins thirst
And I begin dripping with love for you.

Those moments of affection filled silence
You and me over the misty lone coffee.
Wish I was there, sweating our passions off
Knowing heavens chose us to be.

And, thinking of you far far away
Missing your aroma moment by moment
Disintegrating in memories bit by bit,
My love, I'm still dripping with love for you.
From here