Wednesday, June 26, 2013

Guitar is an amazing instrument
Saturday, June 15, 2013

Kannadakal

1
കണ്ണ് തുറന്നാൽ കാഴ്ചകൾ തെളിയാൻ,
കണ്ണിൽ വേദന നിറമായ്‌ തെളിയാൻ,
കണ്ണിനു മുൻപേ മനസ് തുറക്കാൻ,
കണ്ണിൽ മനസ്സിന്നാർദ്രത തെളിയാൻ
   കണ്ണ് കണക്കൊരു ഹൃദയം കിട്ടാൻ
   കണ്ണടകൾ വേണം, വർണക്കണ്ണടകൾ വേണം.

2
തലമുറകൾ തോറും തലവെട്ടി തമ്മിൽ
കണ്ണുകൾ ചുഴന്നാടി കൊലവിളികളോടെ
രക്തം  നിരന്നോഴുകി പോതുവഴികൾ നിറയെ
മതവും ചരിത്രവും കൈകെട്ടിനിന്നു
   കണ്ണടകൾ വേണ്ടേ നമുക്കിനി കാണാൻ
   കണ്ണടകളേ കാഴ്ച തിരികെതരില്ലേ?


3
കണ്ണുകളേ നിങ്ങളറിയുന്നുവോ കണ്ണു-
വേണമീ ധരണിയിൽ ചുവടുവയ്ക്കാനെന്നു?
ചുവപ്പും  കറുപ്പും വിഷങ്ങൾ തളിച്ചു നിൻ
കാഴ്ച തകർക്കുന്നോരാണ് ചുറ്റും.
   കണ്ണേ നീ നില്ക്കുക, ഉറങ്ങുക,മയങ്ങുക
   കാഴ്ചകളിലേയ്ക്കു നീ മടങ്ങുക..
   കനവിൻ കാഴ്ചകളിലേയ്ക്ക് നീ മടങ്ങുക..
"മങ്ങിയ കാഴ്ചകൾ കണ്ടു മടുത്തു, കണ്ണടകൾ വേണം"

Thursday, June 13, 2013

Definitely, Maybe


Love comes into life through ways obscured by paths chosen! How many lessons does it take for any one of us to learn this? There always are questions that face us upright and leave us dumb. We sometimes answer 'definitely', sometimes 'maybe'. But somethimes we answer, 'definitely, maybe'.

But when finally you do find love, you end up loving it like you never have done, because love happens only once, and it is irreplaceable, incomparable and inevitable. For some, it shatters their live's achievements and leaves them with sheer NOTHING. Still, they learn to love life, since they have discovered LOVE.

Love-when it comes- changes everything. Even the ways we look at happiness and suffering. Love happens for good, for 'good'.

Life is such- mysterious. And mysterious indeed!

Wednesday, June 12, 2013